dr Sime Miloševića 6, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
 http://www.zzzzsns.co.rs    e-mail: studuns@gmail.com

 PIB: 100237351      MB: 08042446      Ž.R.: 840-155661-06  ,  840-15567-85 Centrala  +381(21) 4870 – 571,  +381(21) 4870 – 555
 Portirnica  +381(21) 4870 – 541
 Faks  +381(21) 450 – 018
 Blagajna  +381(21) 4870 – 548
 Služba za opštu medicinu:  ambulante:  +381(21) 4870 – 547
 načelnik: +381(21) 4870-558
 Služba za stomatologiju:  načelnik:  +381(21) 4870 – 565
 dr Obrenov: +381(21) 4870-564
 dr Buršić/dr Petrov: +381(21) 4870-563
 Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost:  Dermatovenerologija:  +381(21) 4870 – 560
 Fizikalna medicina i rehabilitacija: +381(21) 4870 – 559
 Otorinolaringolorija (uho, glo, nos): +381(21) 4870 – 572
 Interna medicina: +381(21) 4870 – 570
 Mentalno zdravlje: 

psihijatar +381(21) 4870 – 557
psiholog +381(21) 4870-568

 Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku  +381(21) 4870 – 543 i 4870-569
 Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena (ginekologija)  načelnik +381(21) 4870 – 544
 ordinacija: +381(21) 4870- 546
Radno vreme:

Radnim danom:

I smena od 7:00 do 13:30

pauza od 09:30 do 10:00

II smena od 13:30 do 20:00

pauza od 15:30 do 16:00

Subotom od 8:00 do 12:00LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI:
Tatjana Obrknežević, dipl.pravnik
kontakt telefon: 021/ 4870-573