Misija, Vizija i Ciljevi


Naša misija opravdava naše postojanje. Osnovna delatnost naše ustanove je primarna zdravstvena zaštita studenata svih univerziteta na teritoriji Novog Sada.Sa visokoobrazovanim i stručnim timom lekara i medicinskih sestara pružamo kvalitetne usluge prevencije,dijagnostike i terapije sto doprinosi unapređenju i ocuvanju zdravlja i kvaliteta života studenata.

Naša vizija je da budemo vodeća ustanova u očuvanju zdravlja i kvalitetnog života studenata. Želja nam je da kroz kontinuirano unapređenje znanja i usluga koje su utemeljene na poštovanju zakonitosti i dobre lekarske prakse zadržimo i ojačamo postojecu poziciju u našem gradu i time opravdamo naše postojanje i delatnost.

Naši ciljevi su jasni – preventivna delatnost će biti glavna misija svih službi u Zavodu, a lečenje će se obavljati uz podršku savremenih medicinskih tehnologija i stručnog kadra koji kontinuirano unapređuje svoje znanje na edukacijama u i izvan Zavoda. Naša želja je da sva naša ulaganja rezultiraju zdravijim, srećnijim i produktivnijim studentima Novog Sada i da ujedno ispunimo životni i profesionalni zadatak svakog medicinskog radnika – očuvanje zdravlja i pomaganje u bolesti .

 

Principi i vrednosti Zavoda

Principi:

  1. Pacijent u središtu interesa – zaštita njegovog zdravlja, pravovremena dijagnostika i lečenje, i osećaj zadovoljstva sa pruženom zdravstvenom uslugom
  2. Ulaganje u stručni kadar kao osnovu za pružanje kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite
  3. Primena savremenih medicinskih tehnologija kao preduslova u pružanju najbolje moguće zdravstvene zaštite

 

Vrednosti:

  1. Saglasnost da je zdravlje osnovni ljudski, porodični i nacionalni resurs u ostvarivanju života sa punim potencijalom
  2. Briga za pacijenta je naša profesionalna i životna misija
  3. Posvećenost budućnosti ustanove kao preduslov za bolji život naših sugrađana

Zdravstvena zaštita studenata

Obuhvata program primarne prevencije i sekundarne prevencije, tj dijagnostieko – terapijski rad. Program preventivne zdravstvene zaštite čini oko 60% delatnosti Zavoda i obuhvata:

Kroz redovne sistematske preglede stičemo uvid u celokupno zdravstveno stanje studenata, a eventualnu bolest otkrivamo u ranoj fazi, kada je mnogo lakše izlečenje. Primarna prevencija podrazumeva rano postavljanje dijagnoze, otkrivanje ranih simptoma bolesti, ali na prvom mestu prepoznavanje riziko faktora, pogrešnih stilova života, koji svemu prethode.

 

Radno vreme:

Radnim danom:

I smena od 7:00 do 13:30

pauza od 09:30 do 10:00

II smena od 13:30 do 20:00

pauza od 15:30 do 16:00

Subotom od 8:00 do 12:00LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI:
Tatjana Obrknežević, dipl.pravnik
kontakt telefon: 021/ 4870-573